Optie 1: Afkopen

Een van de opties in de wet voor het afschaffen van pensioen in eigen beheer is afkoop.

De wetgever staat de DGA tijdelijk toe om in de jaren 2017 tot en met 2019 de opgebouwde pensioenvoorziening in eigen beheer fiscaal gunstig af te kopen. Wat zijn deze gunstige voorwaarden?Afbeelding1

– Korting op de belastbare (fiscale) waarde bij afkoop
– Geen revisierente (was 20%)

Hoe eerder wordt afgekocht hoe hoger de korting. De korting geldt op de grondslag geldt over de waarde per eind 2015.

Een eenvoudig voorbeeld

De DGA mag de fiscale waarde van de pensioenvoorziening afkopen. In dit voorbeeld bij afkoop per 1 januari 2017 200.000. Als de DGA afkoopt is de DGA tevens bevrijd van de dividendklem: de commerciële waarde van de pensioenvoorziening (600.000) heeft geen betekenis meer.
afbeelding8

Als de DGA de fiscale waarde wil afkopen was normaal een revisierente verschuldigd van 20%. Die boete is tijdelijk niet verschuldigdAfbeelding9.

De DGA mag € 200.000 afkopen zonder boete. Hij krijgt zelfs een korting op de verschuldigde inkomstenbelasting. In 2017 is deze korting 34,5%. De korting wordt berekend over de fiscale waarde per 31-12-2015 of de datum waarop in 2015 het gebroken boekjaar eindigde. Dit betekent dat over € 63.825 (34,5% van € 185.000) van de fiscale waarde geen belasting verschuldigd is.

De DGA dient dus € 70.811 aan inkomstenbelasting te betalen en kan € 129.189 in privé ontvangen. Hiermee is de belastingdruk “slechts” 35% terwijl afkopen normaal tot een belastingdruk van 72% (52% + 20%) zou leiden.