Optie 2: Omzetten

Naast afkoop krijgt de DGA de mogelijkheid om de huidige pensioenvoorziening om te zetten in een spaarpotje binnen de BV. Het is dan geen pensioen (uitgesteld loon) meer.

De fiscale waarde van de pensioenvoorziening per 31-12-2016 wordt omgezet in een “spaarvariant”, de zogenaamde oudedagsverplichting (ODV), waaraan jaarlijks rente wordt toegevoegd. Extra sparen is niet mogelijk. De rente die jaarlijks wordt toegevoegd is het u-rendement.

Afbeelding11

Op de pensioendatum (uiterlijk AOW-datum) moet het spaarpotje (ODV) worden gebruikt voor een gelijkmatige uitkering gedurende een looptijd van minstens 20 jaar. De uitbetaling kan lopen via de BV of er kan een lijfrente worden aangekocht bij een verzekeraar.

Afbeelding10

Indien de DGA kiest voor omzetting kan hij of zij er later alsnog voor kiezen om af te kopen mits de afkoop uiterlijk 31 december 2019 plaatsvindt. Na 31 december 2019 kan de ODV niet meer worden afgekocht. De kortingspercentages blijven van toepassing waarbij geldt hoe eerder de afkoop hoe voordeliger.