FLOXX lanceert met business partner Collin Crowdfund een financieringsoplossing voor de afkoop van het pensioen in eigen beheer van de DGA.

Een initiatief dat wordt ondersteund door MKB Nederland.

Het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) staat onder druk. Het verschil tussen de commerciële waardering en fiscale waardering (de dividendklem) is een probleem voor vele DGA’s. Maar ook de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst is een aandachtspunt. Aanleiding voor Staatsecretaris Wiebes om het pensioen in eigen beheer ingrijpend te veranderen. Op Prinsjesdag heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend.  De Tweede Kamer heeft op 17 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet nog instemmen. Deze stemming staat gepland op 20 december 2016.

Het kabinet kiest voor uitfaseren. Toekomstige pensioenopbouw in eigen beheer wordt vanaf 2017 afgeschaft.  Voor reeds opgebouwde pensioenreserves zijn er drie mogelijkheden: afkopen, omzetten naar een spaarpot in de BV  of het oude regime blijven volgen. Veel DGA´s zullen kiezen voor ‘omzetten’ of ‘afkopen’. Bij ‘omzetten’ wordt een spaarpot gevormd die bij pensionering wordt gebruikt voor een 20-jarige uitkering uit de BV.

Bij ‘afkopen’ en bij ‘omzetten’ is het belangrijk dat de positie en de gevolgen voor de partner en eventuele ex-partner(s)  goed in kaart worden gebracht. Instemming is vereist. Het maken van goede afspraken en een passende compensatie is daar onderdeel van.

Bij de optie ‘afkopen’ geldt tijdelijk een interessante kortingsregeling. Hoe eerder wordt afgekocht hoe groter het belastingvoordeel. In 2017 is het voordeel 34,5% en dit loopt af naar 19,5% in 2019. Ook is er in deze 3 jaar geen revisierente verschuldigd. Er is veel interesse voor de optie ´afkopen´. Met afkoop ontstaat volledige financiële vrijheid. Maar niet alle DGA’s hebben voldoende liquiditeiten beschikbaar in de BV. Vaak wordt onterecht aangenomen dat een financieringsoplossing niet beschikbaar is.

infographic-dga-def-versie

FLOXX powered by Collin maakt afkoop wel mogelijk. FLOXX powered by Collin biedt de DGA de mogelijkheid om de afkoop van het pensioen te financieren door een lening via de crowd. Crowdfunding is een modern alternatief voor een bancaire financiering.

MKB Nederland ondersteunt dit initiatief: “MKB-Nederland gaat directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) de komende maanden actief wijzen op de mogelijkheid die zij hebben om hun huidige pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten. Dat doet de ondernemersorganisatie in samenwerking met  partner ‘FLOXX powered by Collin’, de bij haar aangesloten organisatie van financieel adviseurs Adfiz en accountantsorganisatie SRA.”

Voor meer informatie zie het persbericht.