FLOXX

FLOXX  is een onafhankelijke financiële dienstverlener. FLOXX biedt oplossingen aan pensioenfondsen, ondernemingen, oLogo FLOXX zonder Collin 400 x 400) - TEMPndernemingsraden, werkgevers en werknemers.

De “pensioenwereld” is de laatste jaren enorm veranderd. In essentie zijn er twee drivers die ten grondslag liggen aan deze veranderingen: de rente en het toezicht. Het resultaat is dat de pensioenregelingen sterk zijn versoberd, garanties zijn vervallen of verlaagd, het aantal pensioenfondsen is gehalveerd, pensioenen zijn gekort en verdere kortingen in aantocht zijn. Het vertrouwen in de sector is aangetast.

Hebben we nu alles dan gehad? FLOXX is ervan overtuigd dat de komende jaren nog meer veranderingen komen en het herstel van de financiële situatie nog lang op zich laat wachten.  FLOXX probeert die verandering zo goed mogelijk te volgen en waar mogelijk zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Wij kennen de pensioensector goed doordat wij veel ervaring hebben en meerdere functies en rollen hebben vervuld.

Met onze dienstverlening willen wij een bijdrage leveren en klanten op een eenvoudige en begrijpelijke wijze “helpen”.  Samen met de klant werken wij aan oplossingen. De belangrijkste kenmerken van onze dienstverlening zijn:

  • Betrokkenheid. De gemeenschappelijke competentie van de leden van ons team is betrokkenheid. Betrokkenheid bij de klant, bij de sector en bij elkaar. Wij voelen ons  verbonden met de klanten waarvoor we werken en het werk dat we doen. We nemen zelf verantwoordelijkheid en verschuilen ons niet achter “anderen”.  Wij zijn trots op ons bedrijf en daar vertellen wij graag enthousiast over.
  • Vernieuwend. De wereld en de pensioenwereld is veranderd. Deze veranderingen gaan door. Wat geweest is komt niet meer terug.  Wij geloven niet in vasthouden aan traditionele modellen en oplossingen. Ook als adviseur moeten we een andere invulling geven aan deze veranderingen en de wensen van onze klant.
  • Kwaliteit.  Kwaliteit is in ons vak erg belangrijk. Ons “track record” laat zien dat we tevreden relaties hebben. Dit vindt zijn oorsprong in de levering van kwalitatief goede rapportages, het geven van eenvoudige adviezen, een heldere wijze van communiceren en rapporteren, doen wat van ons wordt gevraagd, het opleveren wanneer dit wordt gevraagd en flexibiliteit.