Financiering aanvragen bij Collin Crowdfund

Vóór 1 april 2017 moet u een keuze maken voor de opgebouwde voorziening voor uw pensioen in eigen beheer. Als u, na overleg met uw financieel adviseur en uw (ex)partner(s), besluit tot afkoop is financiering van de afkoop vanuit de BV mogelijk een probleem. De belastingdienst verlangt namelijk dat u direct loonbelasting betaald over het gehele afkoopbedrag. Wilt u gebruik maken van de aantrekkelijke korting die u bij afkoop in 2017, 2018 en 2019 ontvangt op de belastbare afkoopwaarde kan financiering een probleem zijn.

Financiering nodig voor de afkoop van uw pensioen?

Wij bieden u de mogelijkheid om de afkoop van uw DGA pensioen te financieren met een lening via de crowd: crowdfunding. Op deze manier kunt u gebruik maken van de aantrekkelijke korting. Collin Crowdfund en haar coaches begeleiden u in het leningtraject.

Bent u geïnteresseerd?

Meld u aan bij Collin Crowdfund om de mogelijkheden te onderzoeken:

aanvraag-lening