FAQ

 1. Heeft de DGA voor afkoop of omzetting van het PEB instemming nodig van zijn (ex)-partners?
  Ja. De zowel de partner als eventuele (ex) partners moeten instemmen als zij recht hebben op een pensioen uit het PEB
 2. Kan de DGA vanaf 2020 nog afkopen?
  Vanaf 2020 is er geen mogelijkheid meer om fiscaal vriendelijk af te kopen. Na 2019 is zowel loonbelasting als revisierente (20%) verschuldigd over de commerciële waarde van het PEB.
 3. Mijn pensioen in eigen beheer is al in uitbetaling. Kan ik nog afkopen of omzetten?
  Ja dat kan. De korting bij afkoop wordt berekend over de fiscale waarde op het moment van afkoop. Bij omzetting naar een oudedagsverplichting is het aantal uitkeringsjaren beperkt to 20 jaar min het aantal jaren dat reeds een uitkering is ontvangen.
 4.  Als ik nu kies voor “niets doen” kan ik dan later alsnog kiezen voor afkoop of omzetten?
  Ja. Afkopen met korting kan tot en met 31 december 2019. Afkoop vanaf 2020 kan wel maar zonder korting en met revisierente (20%).
  Omzetten naar een ODV kan altijd. U kunt niet terug naar het oude regime (PEB).
 5. Moet ik bij afkoop de loonbelasting in een keer betalen?
  Ja. U bent de verschuldigde loonbelasting op het moment van afkoop direct verschuldigd.
 6. Ik wil afkopen wat moet ik doen?
  – als u nog pensioen opbouwt in eigen beheer dient u vóór 1 april 2017 een besluit te nemen in de vergadering van aandeelhouders voor het stopzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer per 1 januari 2017.
  – overleg(gen) met uw (ex)partner(s), een passenede compensatie overeenkomen en toestemming vragen voor afkoop
  – de formulieren van de Belastingdienst over beëindiging PEB invullen en binnen een maand na de datum van afkoop insturen
 7. Het plan van Wiebes is een wetsvoorstel, wanneer is het definitief?
  De Tweede Kamer heeft al ingestemd (17 november 2016). De verwachting is dat op 19 december 2016 de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel.
 8. Als ik mijn afkoop extern financier, kan ik de rente van de financiering dan aftrekken?
  De BV kan de rente als financieringslasten verwerken.
 9. Is afkopen gunstiger dan omzetten naar een oudedagsverplichting?
  Dat kan, maar hangt af van meerdere factoren. Een goed onafhankelijk advies dient ten grondslag te liggen aan uw keuze.
 10. Wordt de afkoop geheel tegen een tarief van 52% IB belast?
  Nee. Allereerst geldt een korting op de grondslag waarover inkomstenbelasting wordt geheven. Vervolgens geldt het normale progressieve tarief.