Dividendklem

Dividendklem

Een DGA die een pensioenvoorziening heeft getroffen in zijn BV (pensioen in eigen beheer) heeft al jaren last van de dividendklem. De dividendklem ontstaat door het (grote) verschil in de commerciële waarde en de fiscale waarde van de pensioenvoorziening op de balans van de onderneming. Doordat de rente extreem laag is en vooral veel lager is dan de fiscale rente (4%) is de commerciële waarde van de pensioenvoorziening vele malen (3 tot 4 keer) hoger dan de fiscale waarde. De meeste ondernemers passen een fiscale waardering toe. Echter als u dividend wilt uitkeren is de commerciële waarde van de pensioenvoorziening leidend. Wanneer het eigen vermogen van de BV op commerciële waarde negatief is kan geen dividend worden uitgekeerd. Dit is de dividendklem. Door de dividendklem kunnen vele ondernemers al jaren geen dividend uitkeren. Maar ook hebben zij beperkt toegang tot de financieringsmarkt. Immers ook de banken kijken naar de commerciële balans. Zij zitten dus “klem”. Door afkoop van het DGA pensioen wordt de DGA bevrijdt van deze dividend klem.
Om u een indruk te geven hoe groot deze klem is: de fiscale waarde van alle pensioenen in eigen beheer bedraagt nu circa 37 miljard euro, de commerciële waarde loopt op tot een bedrag van maar liefst 120 miljard euro.