Alhoewel het wetsvoorstel “Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer” met slechts 2 tegenstemmen op 17 november is aangenomen door de Tweede Kamer vraagt menig adviseur van de DGA zich af hoe zijn advies er uit moet zien.

Het leek allemaal zo simpel:

  • Stop de pensioenopbouw per 1 januari 2017
  • Kies voor afstempelen en zet het PEB om in een oudedagsverplichting of koop het af

Al voor de behandeling in de Tweede kamer zijn er vragen gesteld over de positie van de partner. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel zijn deze vragen maar ten dele beantwoord. Vragen van met name de heer Omtzigt, kamerlid namens het CDA, en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) snijden hout. Zij vragen zich af of de positie en instemming van de partner en de daarbij behorende passende compensatie niet een te grote horde zijn voor de DGA.

Toestemming partner

Voor het omzetten hand-710664_960_720naar een ouderdagsverplichting (ODV) of het afkopen van het PEB is toestemming van de partner nodig. Na omzetten of afkoop vervalt namelijk het recht op partnerpensioen bij overlijden van de DGA én het recht op een deel van het ouderdomspensioen bij eventuele echtscheiding.

Met het afstempelen van de commerciële waarde naar de fiscale waarde van het PEB, voorafgaand aan omzetten of afkoop, betekent ook dat het eerder afgesproken pensioen niet meer kan worden uitgekeerd. De uitkering uit de oudedagsverplichting is namelijk lager dan uit het PEB. De partner moet daarom instemmen met omzetten of afkoop omdat het recht op pensioen vervalt en een eventuele uitkering veel lager zal zijn.

Geen compensatie? Dan hebt u misschien geschonken!

De wet schrijft voor dat de partner wordt gecompenseerd voor het verlies van het recht op pensioen. Vraag is alleen, welke compensatie is passend?

Daarover doet de staatssecretaris geen expliciete uitspraak. Dat kan ook niet omdat iedere DGA zich in een andere situatie bevindt. Is de DGA gehuwd onder voorwaarden, waren er afspraken gemaakt met de partner? Wat is de financiële positie van de BV, was er überhaupt zicht op de mogelijkheid om pensioen uit te gaan keren?

Het NOB vraagt zich in haar brief van 25 november aan de Eerste Kamer terecht af in welke vorm de compensatie dient plaats te vinden. Nu direct afrekenen?  Of afspraken maken over de compensatie als de DGA komt te overlijden of er in de toekomst besloten wordt tot een scheiding? De uitkering aan de partner is immers voorwaardelijk: alleen als de DGA komt te overlijden of als er sprake is van een scheiding volgt een uitkering.

Misschien vinden de DGA en zijn/haar partner dat er geen compensatie hoeft plaats te vinden. Het vervallen van het recht op pensioen en de waardestijging van de aandelen van de BV door het afstempelen van de commerciële waardering naar de fiscale waardering kan leiden tot een situatie waarbij sprake is van:hand-1106926_960_720

  • Verarming van de schenker?
  • Verrijking van de begiftigde?
  • Bevoordelingsbedoeling van de schenker?

Zo’n situatie kan vervolgens aanleiding zijn tot de ongewenste situatie dat schenkbelasting verschuldigd is!

Struikelt de staatssecretaris over deze onduidelijkheid?

Wat begonnen is als oplossing voor een probleem leidt mogelijk tot een nieuw probleem. De onduidelijkheid over de gevolgen en de afspraken over compensatie van de partner hebben tot gevolg dat adviseurs zich niet willen branden aan advies over de mogelijkheid tot omzetten of afkoop. En dan zou zomaar eens het merendeel van de DGA’s kunnen besluiten de huidige situatie te handhaven: oude regime maar dan zonder toekomstige pensioenopbouw. De staatssecretaris kan dan fluiten naar zijn geschatte inkomsten uit loonbelasting op korte termijn als gevolg van afkoop en de zo gewenste verlichting voor de Belastingdienst: 75 man/vrouw minder.

De Eerste Kamer buigt zich 12 en 13 december over het wetsvoorstel. Hopelijk komt er voor de behandeling meer duidelijkheid van de staatssecretaris.