Op 13 december staat de behandeling van het wetsvoorstel “Uitfasering Pensioen in eigen Beheer” in de Eerste Kamer gepland.

Vooruitlopend op deze behandeling heeft Staatssecretaris Wiebes op 2 december de vragen uit de brief van 25 november 2015 van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) aan de Eerste Kamer beantwoord in een memorie van Antwoord.