Afkoop van uw DGA pensioen, verlos u zelf van de dividendklem

Stemming Eerste Kamer uitgesteld!

Dit heeft de staatssecretaris de Eerste Kamer op 20 december 2016 per brief voorgesteld. De stemming heeft niet plaatsgevonden. Aanleiding voor uitstel is de mogelijkheid om toekomstige indexatie van opgebouwd pensioen op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Dit zou betekenen dat de staatssecretaris geconfronteerd wordt met minder inkomsten uit vennootschapsbelasting. De staatssecretaris laat de omvang hiervan onderzoeken en komt met een voorstel voor wijziging van de datum van inwerkingtreding en eventueel aanvullende maatregelen.

Actualiteit

Verwacht wordt dat op de staatssecretaris op korte termijn een novelle aanbiedt aan de Kamer om de wet nog vóór de Tweede Kamer verkiezingen definitief vast te kunnen laten stellen.

De verwachte ingangsdatum van de wet zou dan 1 april 2017 kunnen zijn.

Wat te doen met de opgebouwde pensioenvoorziening?

Wanneer de wet wordt aangenomen is het niet meer mogelijk om fiscaal voordelig pensioen in eigen beheer op te bouwen. Als de DGA nog pensioen wil opbouwen zal hij dat via een verzekeraar moeten doen of zelf voor voldoende vermogensopbouw in het bedrijf of in privé moeten zorgdragen (financial planning).

Dit betekent dat de DGA die nog pensioen in eigen beheer opbouwt, de aandeelhoudersvergadering (AVA) een besluit moet laten nemen dat vanaf de ingangsdatum van de wet geen opbouw meer zal plaatsvinden. Doet de DGA dit niet dan is de pensioenopbouw fiscaal onzuiver (bovenmatig) wat zal leiden tot een belastingclaim tot 72% over de waarde van de pensioenaanspraak .

Met betrekking tot de opgebouwde pensioenvoorziening heeft de DGA 3 mogelijkheden:

Door afkoop of omzetting vervalt ook (een deel van) de pensioenvoorziening voor de partner. De partner en eventuele ex-partner(s) zal (zullen) dan ook allemaal instemming moeten verlenen voor de keuze voor afkoop of omzetten.