Laatste nieuws

Pensioen voor een deel elders ondergebracht?

Veel DGA's hebben een deel van hun pensioen ondergebracht bij een verzekeraar. Dat kon op verschillende manieren. Het soort verzekeringspolis bepaalt de berekening van het het pensioen in eigen beheer en de mogelijkheden voor het voortzetten van premiebetaling voor pensioen.

Volgens de wet had u tot 1 juli 2017 de tijd om uw pensioenregeling aan te passen en pensioenopbouw stop te zetten. De informatie over de elders verzekerde pensioenen was vaak niet voor deze datum beschikbaar. Tot 31 december 2017 krijgt u de mogelijkheid om de berekening van uw pensioen in eigen beheer vast te stellen die u op 1 juli 2017 (einde van de coulancetermijn) had.

De Belastingdienst heeft op 7 juli 2017 een handreiking gepubliceerd waarmee duidelijk wordt hoe moet worden omgegaan met het elders verzekerde pensioen.

Belastingdienst melden bij afkoop of omzetting


Tot en met 2020 kan de DGA kiezen voor het afkopen of omzetten van het opgebouwde pensioen in eigen beheer. Wanneer de DGA besluit om het pensioen af te kopen of om te zetten dient de Belastingdienst binnen 1 maand te worden geïnformeerd.

De informatie-formulieren zijn beschikbaar via de website van de belastingdienst.

Lees hier het overige nieuws:

Nieuws
Wat te doen met de opgebouwde pensioenvoorziening?

Vanaf 1 april 2017 is het niet meer mogelijk om fiscaal voordelig pensioen in eigen beheer op te bouwen. Als de DGA nog pensioen wil opbouwen zal hij dat via een verzekeraar moeten doen of zelf voor voldoende vermogensopbouw in het bedrijf of in priv├ę moeten zorgdragen (financial planning).

Dit betekent dat de DGA die nog pensioen in eigen beheer opbouwde, in de aandeelhoudersvergadering (AVA) een besluit moest laten nemen dat vanaf 1 april 2017 geen opbouw in eigen beheer meer zal plaatsvinden. Doet de DGA dit niet dan is de pensioenopbouw fiscaal onzuiver (bovenmatig) wat zal leiden tot een belastingclaim tot 72% over de waarde van de pensioenaanspraak .

Met betrekking tot de opgebouwde pensioenvoorziening heeft de DGA 3 mogelijkheden:

Door afkoop of omzetting vervalt ook (een deel van) de pensioenvoorziening voor de partner. De partner en eventuele ex-partner(s) zal (zullen) dan ook allemaal instemming moeten verlenen voor de keuze voor afkoop of omzetten.