Laatste nieuws

Wet aangenomen: Eerste Kamer stemt unaniem in!


De Eerste Kamer heeft op dinsdag 7 maart 2017 het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer unaniem aangenomen.

De wet gaat naar verwachting in op 1 april 2017, de eerste dag van de eerste kalendermaand volgend op publicatie van de wet in het Staatsblad.

De DGA kan nu aan de slag:

- pensioenopbouw stoppen per 1 april 2017

- keuze maken voor het opgebouwde pensioen in eigen beheer: afkopen, omzetten, niet doen?

- afspraken maken met (ex-)partner(s)

Na de ingangsdatum heeft de DGA nog drie maanden de tijd om de benodigde administratieve zaken te regelen.Wat te doen met de opgebouwde pensioenvoorziening?

Wanneer de wet wordt aangenomen is het niet meer mogelijk om fiscaal voordelig pensioen in eigen beheer op te bouwen. Als de DGA nog pensioen wil opbouwen zal hij dat via een verzekeraar moeten doen of zelf voor voldoende vermogensopbouw in het bedrijf of in privé moeten zorgdragen (financial planning).

Dit betekent dat de DGA die nog pensioen in eigen beheer opbouwt, de aandeelhoudersvergadering (AVA) een besluit moet laten nemen dat vanaf de ingangsdatum van de wet geen opbouw meer zal plaatsvinden. Doet de DGA dit niet dan is de pensioenopbouw fiscaal onzuiver (bovenmatig) wat zal leiden tot een belastingclaim tot 72% over de waarde van de pensioenaanspraak .

Met betrekking tot de opgebouwde pensioenvoorziening heeft de DGA 3 mogelijkheden:

Door afkoop of omzetting vervalt ook (een deel van) de pensioenvoorziening voor de partner. De partner en eventuele ex-partner(s) zal (zullen) dan ook allemaal instemming moeten verlenen voor de keuze voor afkoop of omzetten.