Afkoop van uw DGA pensioen, verlos u zelf van de dividendklem

Laatste nieuws

Novelle in voorbereiding

De stemming over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is uitgesteld. Dit heeft de staatssecretaris de Eerste Kamer op 20 december 2016 per brief voorgesteld.

De stemming heeft niet plaatsgevonden. Aanleiding voor uitstel is de mogelijkheid om toekomstige indexatie van opgebouwd pensioen op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Dit zou betekenen dat de staatssecretaris geconfronteerd wordt met minder inkomsten uit vennootschapsbelasting.


De staatssecretaris laat de omvang hiervan onderzoeken en komt met een voorstel voor wijziging van de datum van inwerkingtreding en eventueel aanvullende maatregelen. Dit voorstel wordt in de vorm van een novelle aan Tweede en Eerste Kamer aangeboden.

Actualiteit

De staatssecretaris biedt de Tweede Kamer op maandag 23 november een novelle aan om de wet nog vóór de Tweede Kamer verkiezingen definitief vast te kunnen laten stellen. De novelle wordt op 9 februari in de Tweede Kamer behandeld waarna direct stemming zal plaatsvinden. Daarna is het woord aan de Eerste Kamer.

Wat is een novelle?

Een novelle is een wetsvoorstel dat dient ter verbetering of aanvulling van een wetsvoorstel dat reeds bij de Eerste Kamer aanhangig is of al wel is aangenomen, maar nog niet van kracht is geworden. De Eerste Kamer stelt de plenaire behandeling uit of schorst deze tot de novelle door de Tweede Kamer is aanvaard.


Wat te doen met de opgebouwde pensioenvoorziening?

Wanneer de wet wordt aangenomen is het niet meer mogelijk om fiscaal voordelig pensioen in eigen beheer op te bouwen. Als de DGA nog pensioen wil opbouwen zal hij dat via een verzekeraar moeten doen of zelf voor voldoende vermogensopbouw in het bedrijf of in privé moeten zorgdragen (financial planning).

Dit betekent dat de DGA die nog pensioen in eigen beheer opbouwt, de aandeelhoudersvergadering (AVA) een besluit moet laten nemen dat vanaf de ingangsdatum van de wet geen opbouw meer zal plaatsvinden. Doet de DGA dit niet dan is de pensioenopbouw fiscaal onzuiver (bovenmatig) wat zal leiden tot een belastingclaim tot 72% over de waarde van de pensioenaanspraak .

Met betrekking tot de opgebouwde pensioenvoorziening heeft de DGA 3 mogelijkheden:

Door afkoop of omzetting vervalt ook (een deel van) de pensioenvoorziening voor de partner. De partner en eventuele ex-partner(s) zal (zullen) dan ook allemaal instemming moeten verlenen voor de keuze voor afkoop of omzetten.