Laatste nieuws

Formulieren Belastingdienst beschikbaar


Nadat de wet op 27 maart jongstleden in het staatsblad is gepubliceerd is de definitieve ingangsdatum van de wet bekend: 1 april 2017.

De DGA heeft tot 1 juli 2017 de tijd om de aanpassingen in het pensioen in eigen beheer uit te voeren: pensioenopbouw stoppen per 1 april 2017.

Tot en met 2020 kan de DGA kiezen voor het afkopen of omzetten van het opgebouwde pensioen in eigen beheer. Wanneer de DGA besluit om het pensioen af te kopen of om te zetten dient de Belastingdienst te worden geïnformeerd.

De informatie-formulieren zijn beschikbaar via de website van de belastingdienst.

Lees hier het overige nieuws:

Nieuws
Wat te doen met de opgebouwde pensioenvoorziening?

Wanneer de wet wordt aangenomen is het niet meer mogelijk om fiscaal voordelig pensioen in eigen beheer op te bouwen. Als de DGA nog pensioen wil opbouwen zal hij dat via een verzekeraar moeten doen of zelf voor voldoende vermogensopbouw in het bedrijf of in priv├ę moeten zorgdragen (financial planning).

Dit betekent dat de DGA die nog pensioen in eigen beheer opbouwt, de aandeelhoudersvergadering (AVA) een besluit moet laten nemen dat vanaf de ingangsdatum van de wet geen opbouw meer zal plaatsvinden. Doet de DGA dit niet dan is de pensioenopbouw fiscaal onzuiver (bovenmatig) wat zal leiden tot een belastingclaim tot 72% over de waarde van de pensioenaanspraak .

Met betrekking tot de opgebouwde pensioenvoorziening heeft de DGA 3 mogelijkheden:

Door afkoop of omzetting vervalt ook (een deel van) de pensioenvoorziening voor de partner. De partner en eventuele ex-partner(s) zal (zullen) dan ook allemaal instemming moeten verlenen voor de keuze voor afkoop of omzetten.